940/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Statsrådets beslut om ändring av 7 och 9 § statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 7 § 1 mom. och 9 § 4 mom. i sitt beslut av den 10 december 1997 om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998 (1144/1997), sådana de lyder i statsrådets beslut 242/1998 som följer:

7 §
Beloppet av produktionsstöd för växtodling

Produktionsstöd för växtodling betalas till följande belopp för produkter som producenterna har sålt för marknadsföring skördeåret 1998/99:

Produkt mk/kg
sockerbeta 0,024
stärkelsepotatis 0,013
maltkorn 0,09

9 §
Hektarstöd

Stöd till frilandsträdgårdsproducenter betalas så, att det sammanlagda stödbeloppet för rotfruksproduktion är högst 7,5 miljoner mark, för lökproduktionen högst 5,0 miljoner mark, för den övriga frilandsgrönsaksproduktionen högst 9,0 miljoner mark, för bärproduktionen högst 6,1 miljoner mark och för äppelproduktionen högst 0,6 miljoner mark.Detta beslut träder i kraft den 16 december 1998.

Helsingfors den 10 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.