933/1998

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1998

Försvarsministeriets beslut om upphävande av 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i försvarsministeriets beslut om ändring av 1 § försvarsministeriets beslut om dagspenning till värnpliktiga

Försvarsministeriet har med stöd av 50 b § värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950), sådant detta lagrum lyder i lag 1169/1988, beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i försvarsministeriets beslut av den 22 januari 1998 om ändring av 1 § i försvarsministeriets beslut om dagspenning till värnpliktiga (39/1998).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 9 december 1998

Försvarsminister
Anneli Taina

Överinspektör
Jaakko Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.