930/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 51 § 3 mom. lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994), 7 och 8 §§ lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/1972) och 32 § 3 mom. förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994), sådant det lyder i förordning 1043/1996 beslutat:

1 §
Den högsta räntan för studielån

Den högsta räntan för studielån är 4,9 procent.

2 §
Räntestöd som staten betalar samt låntagarens ränteandel

Beloppet av det räntestöd som staten betalar till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är 1,85 procent.

Låntagarens ränteandel är 3,05 procent.

3 §
Förvaltningsersättning som staten betalar

Den förvaltningsersättning som avses i 8 § lagen om studiestöd (28/1972) ingår i den maximiränta som avses i 1 §.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till utgången av 1999.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 10 december 1997 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp (1122/1997).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 1998

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.