924/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 1 kap. 8 § sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) 1 kap. 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 369/1995, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden om fartyg

8 §
Fartygs sjövärdighet och säkra drift

Om fartygs konstruktion, utrustning, bemanning, säkra drift och ledningsarrange- mang i anknytning till en säker drift samt om fartygs besiktning bestäms genom förordning. Genom förordning bestäms även om fartygs personlistor och helikopterverksamhet på fartyg.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 219/1998
TrUB 14/1998
RSv 152/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.