917/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 2 a § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 a § lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969), sådant detta lagrum lyder i lag 550/1993, ett nytt 2 mom. som följer:

2 a §

Vårdbidrag betalas inte ut om dess belopp är mindre än 22 mark per månad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Om ett barn får vårdbidrag när denna lag träder i kraft, skall 2 a § 2 mom. tillämpas när vårdbidraget efter att denna lag har trätt i kraft justeras nästa gång av någon annan orsak.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

RP 141/1998
ShUB 25/1998
RSv 176/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.