907/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om arbetskrafts- och näringscentraler

Vid föredragning av handels- och industriministern

fogas i förordningen av den 31 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (93/1997) en ny 15 a §, som följer:

15 a §

I anslutning till centralen finns också en kommission för förutsägelse av behovet av och anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt yrkesmässig tilläggsutbildning för vuxna, vilken centralen tillsätter för tre år i sänder.

Ordförande för kommissionen är centralens direktör eller en tjänsteman vid centralen som denne har tillsatt, och vice ordförande är den medlem i kommissionen som representerar länsstyrelsen. Centralen utser högst tio andra medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant i kommissionen. I kommissionen finns representanter för centralens företags-, arbetskrafts- och landsbygdsavdelningar, länsstyrelsen samt de viktigaste parter som representerar arbetsmarknaden.

Kommissionen har till uppgift att koordinera den regionala förutsägelsen av utbildnings- och arbetskraftsbehoven i fråga om arbetskraftspolitisk och annan vuxenutbildning som centralen anskaffar samt i fråga om yrkesmässig tilläggsutbildning som länsstyrelsen anskaffar, bevaka hur de olika förvaltningsområdenas utbildningsplaner verkställs samt göra förslag om hur förutsägelsen och anskaffningen kan utvecklas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.