903/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 16 januari 1998 (19/1998) om ändring av värnpliktslagen.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Tjänstgöringstid som fastställts enligt 5 § värnpliktslagen (452/1950), sådant detta lagrum lydde innan den i 1 § nämnda lagen trädde i kraft fastställs efter denna lags ikraftträdande med iakttagande av 5 § värnpliktslagen sådan den lyder i den lag som nämns i 1 §, likväl så att den till 330 dagar fastställda tjänstgöringstiden inte förlängs.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 249/1998
FöUB 3/1998
RSv 181/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.