902/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 16 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 kap. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant det lyder i lag 563/1998, en ny 9 a § som följer:

16 kap.

Om brott mot myndigheter

9 a §
Brott mot besöksförbud

Den som har meddelats besöksförbud eller tillfälligt besöksförbud och som bryter mot ett i avgörandet om besöksförbud preciserat förbud skall för brott mot besöksförbud dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 41/1998
LaUB 11/1998
RSv 134/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.