896/1998

Givet i Helsingfors den 2 december 1998

Finlands Banks meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta

Finlands Bank meddelar med stöd av 12 a § räntelagen av den 20 augusti 1982 (633/1982), sådan den lyder i lag av den 3 mars 1995 (284/1995), att den av Finlands Bank fastställda referensränta som avses i 3 § 2 mom. räntelagen är 4 procent per år och den dröjsmålsränta som avses i 4 § 3 mom. är 11 procent per år från och med den 1 januari 1999.

Helsingfors den 2 december 1998

FINLANDS BANK


Matti Vanhala Direktionens ordförande


Esko Ollila Direktionens viceordförande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.