892/1998

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 1998

Statsrådets beslut om televisionsavgifter

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet med stöd av 6 § lagen den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998) beslutat:

1 §
Storleken på televisionsavgiften

Storleken på televisionsavgiften är:

225 mk för tre månader

444 mk för sex månader

882 mk för tolv månader.

Teleförvaltningscentralen fakturerar tele visionsavgiften enligt televisionsanvändarens anmälan i förskott i poster på tre, sex eller tolv månader.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 3 december 1998

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd
Liisa Ero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.