882/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Lag om ändring av 8 § lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992) 8 § 1 mom. som följer:

8 §

Statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund, folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen, patientskadenämnden, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, samfund eller inrättningar som bedriver service- eller sjukvårdsverksamhet samt apoteken är skyldiga att utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt på begäran av giftsfritt lämna rättsskyddscentralen för häl-sovården sådana upplysningar och utredningar som behövs för de uppgifter som avses i 1 §.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/1998
ShUB 16/1998
RSv 124/1998

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.