857/1998

Utfärdat i Helsingfors den 5 november 1998

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 punkten lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96) fogat ett nytt 6 mom. till 10 § i sitt beslut av den 31 december 1996 om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (74/97):

10 §

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av 34 a § förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (1330/1996) verkställs förskottsinnehållning på följande sätt:

Deltidstillägg mk/månad Förskottsinnehållningsprocent
1,00―3 000,00 20
3 000,01―4 000,00 25
4 000,01― 30

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1998.

Helsingfors den 5 november 1998

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.