855/1998

Given i Helsingfors den 20 november 1998

Lag om upphävande av 3 § 21 punkten lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § 21 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/1919), sådant detta lagrum lyder i lag 858/1941.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1998.

RP 81/1998
EkUB 16/1998
RSv 90/1998

Helsingfors den 20 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.