848/1998

Utfärdat i Helsingfors den 16 november 1998

Justitieministeriets beslut om de skyddade beloppen av lön vid utmätning

Med stöd av 4 § förordningen den 24 november 1989 om skyddat belopp av lön vid utmätning (1031/1989) har justitieministeriet beslutat:

1 §

Efter det att levnadskostnadsindexets (oktober 1951 = 100) indextal för oktober 1998 stigit med 5 procent i jämförelse med indextalet för oktober 1993 är de i 1 § förordningen om skyddat belopp av lön vid utmätning (1031/1989) nämnda skyddade belopp, som gäldenären anses behöva fram till följande löneutbetalningsdag till underhåll för sig själv och sin make samt egna och makes barn ävensom adoptivbarn som han försörjer, för gäldenärens egen del 97,00 mark och för varje ovannämnda anhörigs del 35,00 mark om dagen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 16 november 1998

Justitieminister
Jussi Järventaus

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.