808/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Lag om upphävande av 4 § 3 mom. lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 4 § 3 mom. lagen den 20 december 1996 om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 139/1998
EkUB 18/1998
RSv 108/1998

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.