786/1998

Utfärdat i Helsingfors den 29 oktober 1998

Statsrådets beslut om ändring av 12 § statsrådets beslut om nordligt stöd för 1998 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 12 § 3 mom. i sitt beslut av den 10 december 1997 (1145/1997), sådant det lyder i beslut 243/1998 av den 2 april 1998, som följer:

12 §
Stöd per djurenhet

Stödet betalas till högst följande belopp (mk/djurenhet):

Regioner C1 C2 C2 norr och C3 C3 C4 C4
skärgården
P1, P2 P3, P4 P4 P5
dikor 680 730 1 180 1 630 1 630 2 730 2 730
tjurar, 6 mån. och över 1 550 1 600 2 050 2 500 2 500 3 600 3 600
tackor, getter 1 430 1 538 2 050 4 000 4 600 5 700 7 300
svin 841 862 1 382 1 382 1 382 1 812 1 812
hönor 693 720 1 240 1 650 1 650 2 850 2 850
övriga fjäderfän 585 610 1 150 1 550 1 550 2 750 2 750


Detta beslut träder i kraft den 4 november 1998.

Helsingfors den 29 oktober 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.