781/1998

Given i Helsingfors den 30 oktober 1998

Lag om upphävande av 6 § 2 mom. lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1154/1997.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 108/1998
StaUB 32/1998
RSv 118/1998

Helsingfors den 30 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.