777/1998

Given i Helsingfors den 30 oktober 1998

Förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna

På föredragning av undervisningsministern

ändras 1 § förordningen den 31 juli 1995 om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (994/1995) som följer:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka uppbärs en fast avgift enligt självkostnadsvärde är tillstånd enligt lagen om yrkeshögskolestudier (255/1995) och ändringar av tillstånd om vilka beslut fattas vid statsrådets allmänna sammanträde.

Den avgift som uppbärs för ett tillstånd för en yrkeshögskola är 10 000 mark och för ändring av ett tillstånd 6 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1998.

Avgiften för en sådan prestation som avses i 1 § och för vilken gäller att ärendet har anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft, bestäms enligt de bestämmelser som gäller före ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.