775/1998

Given i Helsingfors den 23 oktober 1998

Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1995 om skattelättnader för gravt handikappade företagare (1393/1995) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1029/1997, som följer:

3 §

Denna lag tillämpas då en vara har levererats eller en tjänst utförts eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk under 1995―1999.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 109/1998
StaUB 30/1998
RSv 102/1998

Helsingfors den 23 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.