771/1998

Given i Helsingfors den 23 oktober 1998

Förordning om ändring av förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet

På föredragning av försvarsministern

fogas till förordningen den 1 december 1989 om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/1989) en ny 14 a § som följer:

14 a §
Tillstånd för en bestämd tid

Försvarsministeriet kan av särskilda skäl besluta, att ett i 14 § avsett tillstånd får beviljas ett statsluftfartyg från en av Europeiska unionens medlemsstater så att det är i kraft under en bestämd tid om högst ett år i sänder. I fråga om tillståndsförfarandet och tillståndsvillkoren iakttas vad som bestäms i 14 §, om inte något annat bestäms genom försvarsministeriets beslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998.

Helsingfors den 23 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.