750/1998

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieministeriets beslut om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid riksdagsval

Justitieministeriet har med stöd av 193 § vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) beslutat:

1 §

Blanketter enligt detta beslut kan användas för kandidatuppställning vid riksdagsval. Formulär har fastställts för följande blanketter:

1) anmälan om valombud för ett parti och ersättaren för ombudet,

2) kandidatansökan för ett parti,

3) förslag till kandidatlista för ett parti,

4) samtycke och försäkran av en partikandidat,

5) anmälan om valförbund mellan partier,

6) stiftelseurkund för valmansförening jämte tilläggsblad,

7) kandidatansökan för en valmansförening,

8) förslag till kandidatlista för en valmansförening,

9) samtycke och försäkran av en kandidat för en valmansförening,

10) anmälan om gemensam lista jämte tilläggsblad, samt

11) fullmakt utfärdad av valombudet.

De fastställda formulären har bifogats detta beslut.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 23 oktober 1998.

Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieminister
Jussi Järventaus

Regeringsråd
Jarmo Törneblom

Formulär har fastställts för följande blanketter:

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.