748/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Lag om ändring av 25 i § upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 25 i § 1 mom., sådant det lyder i lag 446/1995, som följer:

25 i §

Teleföretag som äger eller förvaltar telenät, som huvudsakligen är avsett för distribution av televisions- och radioprogram får via ledning för allmänheten vidaresända verk som ingår i sådana televisions- och radiosändningar som avses i 42 § lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) samtidigt med den ursprungliga sändningen och utan att den ändras.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/1998
StoUB 3/1998
TrUB 6/1998
RSv 87/1998

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.