736/1998

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

fogat en ny 4 a § till sitt beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/1994) som följer:

4 a §

Folkpensionsanstalten fattar beslut om genom en hurudan särskild utredning den försäkrade har rätt till sådan ersättning för paklitaxel, docetaxel och andra betydelsefulla och dyra cytotoxiska medel vilka nämns i 1 §. Ersättning för dessa läkemedel betalas under förutsättning att det genom en särskild utredning har visats att tillräckliga terapeutiska grunder föreligger och att de övriga villkoren för erhållande av ersättning uppfylls.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 8 oktober 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.