733/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Förordning om ändring av 2 § förordningen om besiktning av fartyg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 16 september 1983 om besiktning av fartyg (748/1983) 2 §, sådan den lyder i förordning 177/1997, som följer:

2 §
Definitioner

22. Klassificeringssällskapsdirektivet är rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/58/EG.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1998.

Kommissionens direktiv97/58/EG; EGT nr L 274, 7.10.1997, s. 8

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.