730/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Lag om ändring av 5 § lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993) 5 § som följer:

5 §
Allmänna villkor för godkännande av lån som räntestödslån

De bostäder för vilka räntestödslån beviljas skall vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden, anskaffningen eller ombyggnaden samt för underhåll och boende skall vara skäliga. Nybyggnad och ombyggnad skall basera sig på ett konkurrensförfarande, om inte statens bostadsfond av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Vederbörande ministerium har rätt att meddela föreskrifter och anvisningar om vad som bestäms i detta moment.

En upphandlingsenhet som avses i lagen om offentlig upphandling (1505/1992) skall dessutom iaktta nämnda lag och med stöd av den utfärdade författningar.

Anskaffningslån för bostadsrättshus kan beviljas endast förutsatt att det inte är motiverat att bygga bostäder på området i fråga när bostadsbehovet på lång sikt beaktas, och att det är förmånligare att förvärva huset än att bygga ett motsvarande nytt hus.


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 1998.

RP 90/1998
MiUB 2/1998
RSv 88/1998

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.