719/1998

Given i Helsingfors den 2 oktober 1998

Förordning om förarexamensverksamhet

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av 17 § lagen den 10 juli 1998 om förarexamensverksamhet (535/1998):

1 §
Tillämpningsområde

Utöver bestämmelserna i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) skall i förarexamensverksamhet iakttas bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Förarexamensmottagare

Med förarexamensmottagare avses i denna förordning en serviceproducent med vilken fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal om förarexamensverksamhet enligt den lag som nämns i 1 § eller fordonsförvaltningscentralen, då den själv sköter förarexamensverksamhet.

3 §
Behörighetsvillkor för personer som tar emot körprov i samband med förarexamina

Av den som tar emot körprov i samband med förarexamina krävs antingen trafiklärarexamen och minst ett års arbetserfarenhet som trafiklärare i huvudsyssla eller tillräcklig tidigare erfarenhet av att ta emot körprov. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl som körprovsmottagare godkänna en person som på något annat sätt har visat att han har den yrkeskunskap som uppgiften kräver.

4 §
Examensplats

Fordonsförvaltningscentralen utser de orter på vilka körprovet för förarexamen kan anordnas.

5 §
Uppbärande av avgift för förarexamen och körtillståndsprov

Förarexamensmottagaren skall i samband med att någon anmäler sig till förarexamen eller körtillståndsprov på förhand ta ut en avgift för nämnda examen eller prov.

6 §
Avtal om förarexamensverksamhet

I ett avtal om förarexamensverksamhet skall utöver det som bestäms i 3 § 3 mom. i den lag som nämns i 1 § åtminstone överenskommas om

1) minimiantalet verksamhetsställen inom verksamhetsområdet,

2) de förarexamenstjänster och körtillståndsprovtjänster samt andra tjänster som ingår i förarexamensverksamheten,

3) det förfarande enligt vilket man säkerställer att de uppgifter som ingår i förarexamensverksamheten sköts på behörigt sätt samt att de som tar emot förarexamina och körtillståndsprov har tillräcklig yrkeskunskap,

4) det förfarande som skall iakttas i samband med användningen av datasystemet för vägtrafiken och registrering av uppgifter samt hur den datasekretess som krävs skall påvisas,

5) det förfarande som skall iakttas när avgiften för förarexamen och körtillståndsprov tas ut och när avgiften redovisas till fordonsförvaltningscentralen,

6) den ersättning som fordonsförvaltningscentralen betalar till förarexamensmottagaren och betalningssättet, samt

7) avtalsperioden, inledandet av verksamheten samt avtalets upphörande under avtalsperioden.

7 §
Fordonsförvaltningscentralen som förarexamensmottagare

Fordonsförvaltningscentralen kan vara förarexamensmottagare om detta är nödvändigt för att i olika delar av landet trygga tillgången eller kvaliteten på tjänsterna i anslutning till förarexamensverksamheten eller säkerställa kostnadseffektiviteten i verksamheten.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.