677/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av 33 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 33 § inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 935/1993, ett nytt 3 mom. som följer:

33 §
Skatteplikt för räntor

Skattepliktig inkomst för en fysisk person är inte räntorna på sådant underhållsbidrag som med stöd av lagen om underhåll för barn (704/1975) har fastställts att betalas till barn.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

RP 128/1997
LaUB 4/1998
RSv 83/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.