676/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om upphävande av 4 kap. 6 § 4 mom. utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 4 kap. 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag 709/1975.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På underhållsbidrag som har förfallit före den 1 januari 1996 tillämpas dock de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft. Underhållsbidrag som har förfallit efter denna tidpunkt men innan lagen träder i kraft kan utmätas från lönen till utgången av 2004.

RP 128/1997
LaUB 4/1998
RSv 83/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.