675/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av 1 § räntelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räntelagen av den 20 augusti 1982 (633/1982) 1 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 943/1983, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på


3) underhållsbidrag som med stöd av äktenskapslagen (234/1929) fastställts att betalas periodiskt, eller på kommunens regress- fordran som grundar sig på underhållsstöd som med stöd av lagen om underhållstrygghet har betalts till barn (671/1998); inte heller påDenna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 128/1997
LaUB 4/1998
RSv 83/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.