663/1998

Given i Helsingfors den 4 september 1998

Lag om ändring av 4 § lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1154/1997, som följer:

4 §

För personer som är anställda vid en kommunal eller privat läroanstalt och som omfattas av statens pensionssystem är arbetsgivares pensionsavgift 7 procent av lönesumman 1998, 10 procent av lönesumman 1999, 13 procent av lönesumman 2000, 16 procent av lönesumman 2001 medan den efter 2001 bestäms enligt 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 70/1998
StaUB 16/1998
RSv 69/1998

Helsingfors den 4 september 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.