645/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av 7 § lagen om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 februari 1995 om ungdomsarbete (235/1995) 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1165/1996, som följer:

7 §
Beviljande av statsandel

Kommunen beviljas statsandel för driftskostnader som gäller ungdomsarbete så som bestäms i lagen om finansiering av undervis- nings- och kulturverksamhet (635/1998). Statsandelen skall användas för verksamhet enligt 2 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 57/1998
KuUB 4/1998
RSv 80/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.