639/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av 13 och 21 § lagen om yrkeshögskolestudier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/1995) 13 § 1 mom. 3 och 5 punkten samt 21 § som följer:

13 §
Behörighet för yrkeshögskolestudier

Som studerande vid en yrkeshögskola kan antas den som har avlagt eller fullgjort


3) yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier enligt vad vederbörande ministerium beslutar närmare,


5) sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) enligt vad vederbörande ministerium beslutar närmare.


21 §
Statsandel för anläggningsprojekt

Huvudmannen för en yrkeshögskola beviljas statsandel för anläggningsprojekt vid en yrkeshögskola enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 57/1998
KuUB 4/1998
RSv 80/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.