627/1998

Utfärdat i Helsingfors den 21 augusti 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 4 § i sitt beslut (238/1998) om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer, och

fogat en ny femte punkt till bilaga 2:

4 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i kemikalieärenden

Produkttillsynscentralen uppbär de fasta avgifter som anges i bilaga 2 för följande prestationer enligt kemikalielagen:

1) sådan anmälan om ett nytt ämne som avses i 20 § kemikalielagen;

2) sådant undantag från skyldigheten att göra anmälan om ett nytt ämne som avses i 8 § social- och hälsovårdsministeriets beslut (1642/1993);

3) sådant godkännande av ett auktoriserat testlaboratorium som avses i 57 § kemikalielagen; samt

4) behandling av sådana uppgifter som har sänts in enligt 48 a § kemikalielagen.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1998.

Helsingfors den 21 augusti 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Kari Paaso

BILAGA 2

5. Årliga avgifter som uppbärs för behandling av sådana uppgifter som avses i 48 a § kemikalielagen

Behandling av sådana uppgifter som nämns i social- och hälsovårdsministeriets beslut 377/1998:

Verksamhetsidkarens anmälningar, 1―100 anmälningar, per styck 180 mk om året
För den del som överstiger 100 anmälningar, per styck 90 mk om året

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.