622/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Angola

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 1 oktober 1993 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Angola (848/1993) 1 § och 2 a §, sådana de lyder i förordning 1127/1997, som följer:

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolutionerna 864 (1993), 1127 (1997), 1173 (1998) och 1176 (1998) av Förenta Nationernas säkerhetsråd inskränker Finland de ekonomiska relationerna med Angola i enlighet med denna förordning.

2 a §

Om inskränkningar av de ekonomiska relationerna med Angola gäller dessutom vad som är bestämt därom i rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97.


Denna förordning träder i kraft den 26 augusti 1998.

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.