588/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 18 § lagen om offentliga nöjestillställningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § lagen den 9 augusti 1968 om offentliga nöjestillställningar (492/1968) som följer:

18 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) utan lov föranstaltar en i denna lag avsedd tillställning för vars föranstaltande erfordras tillstånd av myndighet,

2) bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om föranstaltande av nöjestillställningar eller

3) på något annat sätt bryter mot denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den,

skall för brott mot bestämmelserna om nöjestillställningar dömas till böter.

Straff för motstånd mot en ordningsman som avses i denna lag bestäms i 17 kap. 6 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.