575/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 199 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/1954) 199 § 4 punkten,

sådan den lyder i lag 415/1996, samt

fogas till nämnda 199 §, sådan den lyder i nämnda lag, ett nytt 2 mom. som följer:

199 §

I 16 kap. 8 § strafflagen bestäms straff för ingivande av osant intyg till myndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.