562/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 3 § lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989), sådant nämnda lagrum lyder i lag 942/1993, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

3 §

För ansvaret för beaktande av arbetslöshets- och utbildningstid och för täckande av kostnaderna betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden en premie till statens pensionsfond i tillämpliga delar så som bestäms i 12 c § lagen om pension för arbetstagare (395/1961).Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998
ShUB 11/1998
RSv 84/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.