553/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 juli 1998

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid Utbildningscentret för undervisningssektorn

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

De prestationer som Utbildningscentret för undervisningssektorn prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) den utbildning som utbildningscentret ordnar,

2) konsultation,

3) beställda utredningar och undersökningar,

4) publikationer och förlagsservice,

5) inkvarterings- och måltidsservice,

6) användning av utbildningscentrets lokaler och utrustning,

7) fotokopior och andra avskrifter,

8) sändning och postning av handlingar och annat material samt

9) annan beställd service.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1998.

Genom detta beslut upphävs undervisningsministeriets belut av den 24 november 1993 om avgiftsbelagda prestationer vid institutet för yrkesutbildningsstyrelsens förvaltningsområde och vid Heinola kurscentral (1148/1993).

Helsingfors den 30 juli 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.