549/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Förordning om ändring av 48 § körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 48 § 1 mom. 4 punkten körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90), sådant det lyder i förordning 1600/95, som följer:

48 §
Uppgifterna i körkortsregistret

Körkortsregistret förs av fordonsförvaltningscentralen. Registret innehåller följande uppgifter:


4) uppgifter om misstänkta och begångna trafikbrott, straff och andra påföljder på grund av dem som ådömts eller bestämts för brott som nämns i 75 § 1 mom. vägtrafiklagen eller för andra brott som har begåtts vid förande av motordrivet fordon och som är straffbara enligt vägtrafiklagen eller för detektorförseelser; uppgift om ordningsböter registreras endast om ordningsböter förelagts för överträdelse av hastighetsbegränsning,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.