548/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet förordningen om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras ikraftträdelsestadgandet i förordningen den 22 december 1995 om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (1674/1995), sådant det lyder i förordningen 539/1997, som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Partiellt yrkesutbildningsbidrag kan betalas för sådan utbildning som har inletts tidigast den 1 januari 1996 och förmånen kan betalas till den 31 december 2000. Om förmånstagaren har gjort ett avtal om alterneringsledighet med sin arbetsgivare senast den 31 december 2000, kan partiellt yrkesutbildningsbidrag betalas till den 31 december 2001.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.