541/1998

Utfärdat i Helsingfors den 3 juli 1998

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 punkten lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96) ändrat 10 § 1 mom., fogat en ny 7 punkt till 3 mom. och upphävt 6 mom. i sitt beslut av den 31 december 1996 om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (74/97):

10 §

Förskottsinnehållningen på förmåner som utbetalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), utbildningsstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90), sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) betalas till en arbetslös som ämnar bli företagare samt på utbildningsdagpenning som utbetalas med stöd av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/97) skall verkställas på sätt som bestäms i 4, 5 och 6 § förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocenter som fastställts för lön, förhöjda med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten förhöjs inte, om skattekortet innehåller en bestämmelse om att innehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar eller en bestämmelse om storleken av innehållningsprocenten som skattebyrån givit med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd.


5) på stöd som enligt statsrådets beslut utbetalas till ungdomar för sommararbete;

6) på arbetsmarknadsstöd som utbetalas med stöd av lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93) och

7) på utbildningsdagpenning som till sitt belopp motsvarar arbetsmarknadsstödet eller den grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1998.

Helsingfors den 3 juli 1998

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.