533/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 124 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992)124 § 5 mom., samt

ändras i 124 § rubriken samt 2 och 3 mom., av dessa 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1263/1997, som följer:

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner är likaså 28. Om fördelningen av skatten från samfund och samfällda förmåner mellan skattetagarna bestäms i lagen om skatteredovisning (532/ 1998). På samfunds och samfällda förmåners inkomst från landskapet Åland skall dock för skatteåren 2001―2003 betalas 15,96 procent i skatt till staten.

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som partiellt skattefria samfund, väglag och allmännyttiga samfund vilka avses i 21 § 1 mom. har erhållit från en fastighet är 12,04. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

RP 54/1998
StaUB 18/1998
RSv 75/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.