531/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 juli 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av 5 § trafikministeriets beslut om skolning av bilskolföretagare och föreståndare som ansvarar för undervisningen vid bilskolor

Trafikministeriet har beslutat

ändra 5 § i trafikministeriets beslut av den 25 februari 1994 om skolning av bilskoleföretagare och föreståndare som ansvarar för undervisningen vid bilskolor (168/1994) som följer:

5 §
Inträdesfordringar till skolningen

Den som antas till utbildningen skall ha avlagt trafiklärarexamen.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1998.

Helsingfors den 2 juli 1998

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.