527/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom. 11 punkten, sådan den lyder i lag 1239/1997, som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


11) de lagbestämda överföringar som depositionsbanker och utländska kreditinstituts filialer i Finland gör till den insättningsgarantifond och de säkerhetsfonder som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993) liksom även de lagbestämda inbetalningar som värdepap- persföretag och kreditinstitut samt utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer gör till den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996).Denna lag träder i kraft den 1 september 1998. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1998.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.