523/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 3 kap. 12 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. 12 § 3 mom. lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) som följer:

3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

12 §
Förmedlarens skyldigheter

Förmedlaren skall undvika intressekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta kunderna rättvist. Förmedlaren skall bemöta kunderna jämlikt. Förmedlaren får inte låta någon annan kunds, en utomståendes eller sin egen fördel inverka på de anvisningar eller råd som han ger kunden eller på utförandet av uppdraget. Uppdrag som gäller samma option eller termin skall utföras i den ordning som de kommer in, om detta är möjligt med hänsyn till den kvantitet som uppdraget avser, de prisgränser som kunden har fastställt och andra villkor för uppdraget.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.