520/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 1 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I fråga om utländska kreditinstituts och finansiella instituts filialer och dessas medlemskap i den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996) gäller i tillämpliga delar 4 a, 4 b, 7, 8 a, 8 b och 13 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

En filial som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investeringstjänster i Finland skall inom sex månader efter lagens ikraftträdande ge alla sina investerarkunder den information som avses i 13 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

Till den 31 december 1999 kan i ersättning till en och samma investerare betalas ett markbelopp motsvarande högst 15 000 ecu.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.