514/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 3 § gödselmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gödselmedelslagen av den 26 februari 1993 (232/1993) 3 § 3 punkten som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) EG-gödselmedel sådana i 2 punkten nämnda ämnen och preparat som är märkta "EG-gödselmedel" och som uppfyller de villkor angående kvalitet, märkning, förpackning och övrigt som jord- och skogsbruksministeriet har uppställt för dylika gödselmedel,Denna lag träder i kraft den 15 juli 1998.

Förpackningar, etiketter och följehandlingar som är märkta "EEG-gödselmedel" får fortsätta att användas till den 31 december 1998.

RP 72/1998
JsUB 6/1998
RSv 57/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.