500/1998

Givet i Helsingfors den 1 juli 1998

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att om straff för överträdelser av följande förordning om Förbundsrepubliken Jugoslavien bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: rådets förord ning (EG) nr 926/98 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien; EGT nr L 130, 1.5.1998, s. 1. Om förverkandepåföljder bestäms i kapitlets 8―13 §.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Helsingfors den 1 juli 1998

Utrikesminister
Tarja Halonen

Utrikessekreterare
Raili Lahnalampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.