489/1998

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Lag om ändring av 19 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964) 19 § 2 mom. som följer:

19 §

Utan hinder av 1 mom. kan medlemssamfund enligt prövning, utöver pensionsskyddet enligt denna lag, teckna en icke formbunden pensionsförsäkring för sina tjänsteinnehavare eller arbetstagare eller i enskilda fall bevilja dessa en extra pension.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

RP 77/1998
FvUB 8/1998
RSv 73/1998

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.