486/1998

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1998

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen till vissa delar mellan Äänekoski och Viitasaari städer

Inrikesministeriet har med stöd av 1 § 3 mom. och 11 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) beslutat:

1 §

Från Äänekoski stad överförs till Viitasaari stad de nedan nämnda lägenheter som är belägna innanför Äänekoski stads nuvarande och på följande sätt fastställda nya gräns:

Den nya gränsen mellan Äänekoski och Viitasaari städer börjar vid röset nr 34 för lägenheterna Jonnala 11:9 i Niinilahti by i Viitasaari stad och Unelma 3:369 i Pyyrinlahti by i Äänekoski stad, varifrån den löper längs gränsen för vattenområdet 876:3, tillhörigt Pyyrinlahti by i Äänekoski stads längs Niininiemis strand till Niininiemis udde, till röset nr 38 och till den nuvarande kommungränsen. Härifrån mot ostsydost vid Nenäsaari och Pajusaari i Keitele kommer den nya gränsen mellan Äänekoski stad och Viitasaari stad att sammanfalla med gränsen mellan vattenområdet 876:3 och lägenheten Pihtilä 3:384 i Pyyrinlahti by i Äänekoski stad.

2 §

I enlighet med detta överförs från Ääne- koski stad till Viitasaari stad följande lägenheter i Pyyrinlahti by i deras helhet:

Unelma 3:369, Marttala 3:370, Liisala 3:371, Huikkola 3:372, Piirilä 3:373, Muksula 3:374, Siikaranta 3:375, Filppula 3:376, Veneranta 3:377, Litmala 3:378, Sievälä 3:379, Kuloranta 3:380, Rautala 3:381, Herrala 3:382, Puikkola 3:383 och Pihtilä 3:384.

3 §

Överföringarna föranleder inga ändringar i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

5 §

Ändring i detta beslut får i den ordning som anges i 35 § kommunindelningslagen sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Helsingfors den 11 juni 1998

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.